סיכום קורס עירובין למעשה

יחידה א' - מבוא להלכות עירובין

שיעור 1 - מבוא להלכות עירובין - לחץ כאן
שיעור 2 - ארבע רשויות לשבת - לחץ כאן
שיעור 3 - מחיצות - לחץ כאן 
שיעור 4 - פרצות - לחץ כאן
שיעור 5 - רשות הרבים הגדרות - לחץ כאן
שיעור 6 - עירוב רשות הרבים- לחץ כאן  
שיעור 7 - קרפף - לחץ כאן

יחידה ב' - צורת הפתח

שיעור 1 - צורת הפתח - מבוא - לחץ כאן
שיעור 2 - מיקום עמודי העירוב - לחץ כאן
שיעור 3 - חציצה בין העמודים - 
שיעור 4 - עמודי עירוב עקומים - לחץ כאן
שיעור 5 - דין הקנה העליון / חוט העירוב - לחץ כאן
שיעור 6 - צורת הפתח מהצד - לחץ כאן
שיעור 7 - כתלים כמזוזה, ותקרה כמשקוף - לחץ כאן
שיעור 8 - סוגי חוטי עירוב - לחץ כאן
שיעור 9 - סוגי ראשי עמודי עירוב - לחץ כאן
שיעור 10 - לחיים (עמוד הלכתי) - לחץ כאן
שיעור 11 - מיקום הלחי - לחץ כאן
שיעור 12 - עמודי חשמל - לחץ כאן
שיעור 13 -פיתחי שימאי - לחץ כאן

יחידה ג' - מחיצות הלכתיות
​​​​​​​
שיעור 1 -גוד אסיק - לחץ כאן
שיעור 2 -תל המתלקט - 
שיעור 3 -עומד מרובה על הפרוץ - לחץ כאן
שיעור 4 -פי תקרה - לחץ כאן

יחידה ד' - עירוב חצירות ושכירות

שיעור 1 -עירוב חצירות - לחץ כאן
שיעור2 -שכירות - לחץ כאן


Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze