פלס

פלס נצרך בהתקנת עמודים / לחיים לוודא שהם ישרים, לבדיקת קרקע שלפני המחיצה לוודא שיש בה ד' טפחים. ולבדיקת זווית תל המתלקט, או עמודים עקומים. - בקורס המתוקשב ניתן לקבל פרטים על הפלסים השונים ועל שימושם.
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze