ספרים לפי סדר השולחן ערוך

שולחן ערוך - הלכות עירובין

שירת שלמה - על ענייני עירובין. מאת הרב שלמה חיים נפתלי.

פרי ערב - ביאורים על הפרי מגדים בהלכות עירובין. מאת הרב משה מ. גלין. 

לשכנו תדרכו - שאלות ותשובות מתוך מבני "דרשו" לחזרה ושינון. מאת הרב ישראל יצחק משי זהב.

אוצר פסקי עירובין - הלכות הוצאה, עירובין, עירובי חצירות, תחומין, ותבשילין - כולל תמונות המחשה בסוף הספר. מאת הרב מיכאל פרץ.

ברכת יצחק - ביאורים על דברי השו"ע - סימנים שמה - תטז. מאת הרב יצחק ברכה.


Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze