ספרים בהלכות עירובין

מדריך לנופש - מדריך לעשיית עירוב במקומות נופש, ובמתחם צימרים, כולל דיני עירוב חצירות ושכירות - מאת הרב משה אנגלרד.

סיור מודרך - פירוט גבולות העירוב של שכונת זכרון מאיר - בני ברק. כולל דינים הלכות, עצות פרטיות, ועשרות תמונות. מאת הרב משה אנגלרד. 

עירוב בצה"ל - פרק מ"ה מתוך הספר "תורת המחנה" הלכות, והנחיות לבניית עירוב בבסי צבאי.

עירוב והוצאה - על היתר הטלטול בעיר ניורק. מאת הרב יהושע סיגעל

בהלכות עירובין - סיכום מתומצת של עשיית עירוב. מאת הרב יהודה גליק.

היקף השבת - הלכות עירובין המעשיות. כולל איורים והמחשות (עד עמוד 127) מאת הרב יואל שילה.

הלכה ערוכה - הלכות הוצאה, עירובין, ותחומין. מאת הרב אברהם צבי הכהן.

סיכום הלכות עירובין למעשה - מאת הרב יעקב יצחק רוכמן.

סיכום דיני צורת הפתח - שעל ידי בית מדרש לכהנים

סיכום עשיית מחיצה - בפרוץ  ועומד. על ידי בית מדרש לכהנים.

רשות ד' - בהלכות ארבע רשויות לשבת. כולל מפתחות,וטבלאות. 

מעשה חרש - ביאורי עניינים בהלכות מחיצות, וסיכום שעיורים של הרב מנחם מושקוביץ. מאת הרב רפאל חיים שכטר.

מנחת רפאל - ביאור נושאים בהלכות עירובין. מאת הרב רפאל יצחק אטלן.

מנחת עירובין - ביאורי עניינים בסוגיות "מחיצות". מאת הרב ראובן יעקבוביץ.

מאה שערים - ביאורי סוגיות להלכה בהלכות "מחיצות" מאת הרב יצחק שטיינוביץ.

לראש יוסף - בעניין מעמדו ההלכתי של רחוב ז'בוטינסקי בבני ברק. מאת הרב חיים צבי אינהורן.

נועם שבת - חלק ה' - ביאור בסוגיות להלכה, בנושאים רשויות ומחיצות. מאת הרב יוחאי אשכול.ספרים על הלכות עירובי חצירות ותחומין
עירובי חצירות - ספר מקיף בתחום עירובי חצירות, בירור הסוגיות, קיצור הלכות, שו"ת,  מאת הרב מנחם מושקוביץ.

נועם שבת - חלק ו' ביאורים בסוגיות להלכה בעירובי חצירות ועירובי תחומין. מאת הרב יוחאי אשכול.

מעשה חרש - בירורי סוגיות בענייני תחומין. מאת הרב רפאל חיים שכטר.

מעשה חרש - בירורי סוגיות בענייני עירובי חצירות, וסיכום שיעורים של הרב מנחם מושקוביץ. מאת הרב רפאל חיים שכטר.

מערכי תבונה - על ענייני תחומין. מאת הרב ישראל כהן.

אמרי שלמה - ענינים בעירובי חצירות (סימן שע"א). מאת הרב שלמה סוקולבסקי. 


ספרים על כתבי החזון איש בעירובין

​​​​​​​חזון איש - על הלכות עירובין 

חזון איש - עירובין ומחיצות עם פירוש "פשר חזון" מאת הרב ישראל רוטנברג.

ישועות כהן - ביאורים בדברי מרן החזון איש.
ספרים על מסכת עירובין (גמרא)

מסכת עירובין בבלי - צורת הדף / טקסט / מנוקד. באתר פורטל הדף היומי.

תמונות להמחשה - תמונות להמחשה לפי סדר דפי המסכת. באדיבות מאורות הדף היומי ופורטל הדף היומי.

חברותא - עירובין - חלק א (ב-סא) חלק ב (סא - קה) 

חישוקי חמד - הערות מעשיות למתק התורה על לומדיה. מאת הרב יצחק זילברשטיין

תמצית מסכת עירובין - סיכום כל מסכת עירובין לשינון וחזרה.

מחודדים בפיך - סיכום השקלא וטריא בגמרא, בדרך שאלה ותשובה. 

דרכי יעקב - חידושים בהלכות מחיצות על מסכת עירובין. מאת הרב יעקב שמואל יוסף פוגלבלט

תולדות אברהם - סיכומי סוגיות במסכת עירובין. מאת הרב משה צבי הופמן.

שיורי עירוב - ביאורים וציונים על מסכת עירובין. מאת הרב מרדכי אילן. 

שביבי הוד - על מסכת עירובין. כולל שירת אהרן. 

נפלאות רש"י - דיוקים בדברי רש"י על מסכת עירובין. מאת הרב דוד אריה קליין. 

חביבי עירובין - הערות ומראה מקומות על מסכת עירובין. מאת הרב צבי חיים מרזל.

הערות וציונים - במסכת עירובין. מאת הרב חיים דרמר.

דרך הקוצרים - ביאורי סוגיות במסכת עירובין מאת הרב יעקב צבי ולדר.

בית היין - על מסכת עירובין. מאת הרב אברהם סחייק.

תוספת דברים - על מסכת עירובין. מאת הרב אליהו רצקר.


ספרים לפי סדר השולחן ערוך

שולחן ערוך - הלכות עירובין

שירת שלמה - על ענייני עירובין. מאת הרב שלמה חיים נפתלי.

פרי ערב - ביאורים על הפרי מגדים בהלכות עירובין. מאת הרב משה מ. גלין. 

לשכנו תדרכו - שאלות ותשובות מתוך מבני "דרשו" לחזרה ושינון. מאת הרב ישראל יצחק משי זהב.

אוצר פסקי עירובין - הלכות הוצאה, עירובין, עירובי חצירות, תחומין, ותבשילין - כולל תמונות המחשה בסוף הספר. מאת הרב מיכאל פרץ.

ברכת יצחק - ביאורים על דברי השו"ע - סימנים שמה - תטז. מאת הרב יצחק ברכה.


ספרי הלכה למעשה לפי סדר המסכת

מושגים בעירובין - מושגים לפי סדר דפי המסכת, תוך המתקדות בהיכן המושג פוגש אותנו כיום. מאת הרב אברהם רינת.

פתח העירוב - בירור ההלכות המצויות בזמנינו בעשיית עירוב, לפי סדר המסכת - מאת הרב משה אנגלרד.

נטיפי דבש - שיעורי הרב אלכסנדר ז. שטרנבוך. ע"י כולל "רצופות".


ספרים על משניות עירובין​​​​​​​

משניות - מסכת עירובין

המשנה בהבנה - משניות מצויירות, להמחשת דברי המשנה לילדים (חלק 1 מתוך 3)

סיכומים למבחני הרבנות הראשית

סיכום הלכות עירובין - מאת הרב אברהם רינת

סיכום הלכות עירובין - מאת הרב אליהו יוחאי אלקיים

סיכום הלכות עירובין - מאת הרב הראל דוייטש - כולל הלכה ישיבת שעלבים.

סיכום הלכות עירובין - מאת הרב יעקב נסיר.

סיכום הלכות עירובין - מאת הרב יצחק בר זאב - בית מדרש "שירת דבורה" 

סיכום הלכות עירובין - מאת הרב שמואל אהרן ברוכיאן.

סיכום טור ובית יוסף, הלכות עירובין - מאת הרב דניאל קינד.

שיעורי חזרה וסיכום - הלכות עירובין - מאת הרב ינון קליין.
מאמרים / גליונות / מן העיתונות
​​​​​​​
בין הגטו לעיר - על עירוב חצירות באיטליה, במאה ה 17 וה 18 - מאת ד"ר בועז הוטרר ואדם מינץ.

גליונות "תיקוני עירובין" 1-80 - מאת הרב משה אנגלרד, ריכוז עלון שבועי, מידע רלוונטי מהמתרחש בשטח

גליונות "ולערב עירובו" - גליונות הלכה למעשה לבודקי עירובים. יו"ל ע"י העירוב של שכונת רמות ב' בירושלים.

העירוב בקראקוב בשנת 1904 - על פולמוס הרחבת העירוב בקראקוב בין המלחמות - מאת הרב בועז פש

עירוב לא מחוץ לתחום - ראיון לרגל תחילת לימוד מסכת עירובין בדף היומי, עם הרב אברהם רינת. באדיבות "דרשו".

עירובין הלכה ומעשה - כתבה בעיתון "בקהילה" לרגל סיום מסכת עירובין בדף היומי. על הנעשה בשטח. עם הרב חיים מרדכי רוזנבאוים. והרב רוכמן. והרב אברהם רינת.

מידע שימושי

עירובין - תדריך בנושא הקמת עירוב והחזקתו. מאת המשרד לשירותי דת.

תדריך להקמת עירובין
- המשרד לשירותי דת.

מיפוי עירובין במועצות האזוריות - רשימת יישובים ארצית, עם עדכון האם יש / אין עירוב.תגובות הוסף תגובה הוסף תגובה
Coi בניית אתרים
0
דף הבית טלפוןwaze